Gemensamma kyrkorådets sammanträden våren 2018

 
Ons 31.1.2018 kl. 16.00
Ons 21.2.2018 kl. 16.00
Ons 21.3.2018 kl. 16.00
Ons 25.4.2018 kl. 16.00
Ons 23.5.2018 kl. 16.00
Ons 13.6.2018 kl. 16.00
Ons 29.8.2018 kl. 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta.