Tid och plats

Dödsattesten sänds från sjukhuset till Institutionen för hälsa och välfärd. Ett begravningstillstånd ges till de anhöriga. Det kan hämtas direkt från sjukhuset eller så sänds det per post. Begravningstillståndet ges före begravningen till den församling där begravningen sker.

Obduktion kan vara nödvändig om dödsorsaken är oklar. Obduktionerna utförs i regel i Uleåborg och den läkare som utfört obduktionen skriver dödsattest och begravningstillstånd.

På församlingens kansli kommer man överens om tid och plats för jordfästning och eventuell minnesstund. Församlingssekreteraren bokar präst och kantor samt församlingsutrymme för minnesstunden om så önskas. Vanligen sker jordfästningen inom 2-3 veckor efter dödsfallet. De vanligaste begravningsdagarna är fredag och lördag, men andra vardagar är också möjliga.  Så långt som möjligt strävar vi till att beakta de anhörigas önskemål.

Jordfästningen kan ske i kyrka, kapell, på gravgården eller i den avlidnes hem. På Jakobstads begravningsplats finns ett begravningskapell, Johanneskapellet.