Avgifter och hyror 1.5.2023


Hyra faktureras utomstående för användning av kyrkliga samfällighetens utrymmen, t.ex. för privata fester såsom bröllopsfest, dopkaffe och minnesstund. Undantag görs för minnesstunder ifall den avlidna varit medlem i en evangelisk-luthersk församling i Finland.

                          
Hyror               
Obs! Alla hyror inklusive 24 % moms.                
Användning av mindre utrymmen, sk. pentry-avgift vid dop 55,00 euro
Minnesstund med självhushållning i pentrykök, ev.-luth. medlem, pentry-avgift, ingen hyra för utrymme 55,00 euro
Avgift för pentrykök för minnesstund icke ev. luth. medlem + hyra för utrymme 65,00 euro

Dukhyra (inkl. moms)                
Bord 6,00 euro    
Serveringsbord 17,00 euro    
Miniduk 2,0 euro  

Jakobstads Församlingscentrum               
Köket 110,00 euro
Serveringssal (inkl. kök) (120 platser) 250,00 euro
Pietari enl. delt. antal (56 platser vid bord, 83 platser i rader) 260,00 euro
Andreas (40 platser) 180,00 euro
Jakob (120 platser) 260,00 euro
Serveringssal + Andreas (Serv.utr. + lilla salen) 260,00 euro
Serveringssal + Jakob (Serv.utr. + stora salen) 320,00 euro 
Serveringssal. + Jakob + Andreas (Serv.utr. + lilla salen + stora salen) 420,00
Serveringssal + Pietari + Jakob + Andreas (Serv.utr. + stora salarna + lilla salarna) 680,00
Martha (24+8 platser) 80,00 euro
Elisabet 30,00 euro
Maria 30,00 euro
Filippos (17 platser) 50,00 euro
Auditoriet 200,00 euro
Bröllop i serveringssalen/stora salen 550,00 euro
                
Kyrkostrand församlingshem                
Köket 110,00 euro
Serveringssal 180,00 euro
Lilla salen 180,00 euro
Stora salen 260,00 euro
Serveringssalen + lilla salen 260,00 euro
Serveringssalen + stora salen 320,00 euro
Bröllop, serveringssalen. + stora salen 550,00 euro
                
Esse församlingshem                
Köket 110,00 euro
Förrum till köket                
Achreniussalen 260,00 euro 
Arken 135,00 euro
Fyren + Café Fyren 150,00 euro
Pentrykök
Bröllop 550,00 euro
                
Purmo kyrkhem          
Köket 110,00 euro
Serveringssal+sal 200,00
Bröllop 550,00 euro
Purmo servicehus 60,00 euro
Esse servicehus 60,00 euro
                
Bennäs kyrkhem                
Kök + serveringssalen+Sal 200,00 euro
Bröllop 400,00 euro
                               
Merilä lägercenter                
Övernattning:                
Barn 4 – 12 år  20,00 euro
Vuxna  25,00 euro
Sängkläder (tvättavgift)   15,00
                
Bastubyggnad + brasrum 220,00 euro
Föreläsningssal 130,00 euro                
Matsal och föreläsningssal 260,00 euro 
Huvudbyggnaden 370,00 euro
Huvudbyggnaden + bastubyggnad 550,00 euro
Bröllop 550,00 euro                            

Kyrkor, kapell och Johanneskapellet jordfästningar (då den avlidna inte varit medlem i ev. luth. kyrkan)                
på vardagar 250,00 euro
på söndagar och helgdagar 300,00 euro
Esse gravkapell, Purmo gravkapell, Marie kapell 150,00 euro
                
Kyrkor evenemang (konserter m.m.)                
Ingen inträdesavgift:             
under 4 timmar 250,00 euro
4– 6 timmar  300,00 euro
>6 timmar debiteras hyra 250 euro + 50 euro/timme             
                
Inträdesavgift (programblad) i Jakobstads, Esse och Purmo kyrkor:            
Grundavgift 290 euro + 70 euro/timme enligt bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre.
                
Inträdesavgift (programblad) i Pedersöre kyrka:            
Grundavgift 360 euro + 90 euro/timme enligt bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre.
                
Hyra debiteras per timme även för den tid som går åt till övning.            
I hyran ingår städning av kyrkan.                
I hyran av kyrkorna ingår vaktmästarens timantal enligt reserveringstid eller använd tid     
om tillställningen räcker längre än reserverat.            

Hyrorna höjs med 100 % lördagkväll från kl. 18, söndagar och helgdagar.  

Utrymmeshyra som tillämpas på kommunernas medborgar-/arbetarinstitut, samt utbildningsanordnare som utbildar för kyrkliga yrken (max 2 h/gång) 55,00 euro