Släktforskning

Släktforskare betjänas av centralregistret som utfärdar avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. Du kan ringa centralregistret och fråga vad den beräknade leveranstiden är.

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen, alltså namn (även tidigare namn, om man känner till dem) och födelsedatum, gärna också födelseort.

Ange information om när personen i fråga har flyttat till någon av församlingarna inom Kustens och Ålands centralregister. Det är också bra att ge namnet på den församling som huvudpersonen har flyttat till.

Om personen inte har flyttat eller man saknar den informationen hjälper det också att hitta rätt uppgifter om man kan ange i vilken församling, by eller stadsdel huvudpersonen har bott. Bara födelseorten är inte alltid den bästa möjliga utgångspunkten, eftersom man under 1900-talet ofta antecknade den så kallade verkliga födelseorten som födelseort, vilket inte nödvändigtvis var den ort där barn och föräldrar var skrivna.

Ange också i vilken omfattning information önskas, alltså hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett.

Kostnader för släktforskning

För ett intyg som upprättas för släktforskning debiteras 45 euro; om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering.