Bouppteckning och andra åtgärder

I samband med dödsfallet bör kontakt tas till olika instanser bl.a.:

  • Folkpensionsanstalten (pensioner)
  • Den avlidnes arbetsgivare (ev. begravningsbidrag, gruppförsäkringar)
  • Försäkringsbolag (om den avlidne haft försäkringar)
  • Bank

Inom tre månader efter dödsfallet skall bouppteckning hållas. För detta ändamål krävs bl.a. ämbetsbevis och släktutredningar som det lönar sig att beställa i god tid. Om den avlidne var medlem i Jakobstads svenska, Jakobstads finska, Pedersöre, Esse eller Purmo församling beställs ämbetsbevis och släktutredning från samfällighetens centralregister, som finns i Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2, tel. 0403 100 490.