Ekonomikontoret


Marianne Bränn

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.


Annika Finskas

Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
 

Thomas Kronholm

Fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Lillemor Lillkåll

Löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Anne Ohls

Byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Löneräkning, info, växel, reskontra mm


Diana Söderbacka

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.


Rosita Östergård

Mottagningssekreterare på Familjerådgivningen
Ekonomi- och administrationstjänster Församlingsarbetets specialtjänster
Telefontid må - ons kl 8.30 - 11.30

Anna Övergaard

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad