Ekonomikontoret


Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Kanslisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
 

Löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Löneräkning, info, växel, reskontra mm


Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.


Fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster

Mottagningssekreterare på Familjerådgivningen
Ekonomi- och administrationstjänster Församlingsarbetets specialtjänster
Telefontid må - ons kl 8.30 - 11.30