Utsjungning och själaringning

Enligt gammal kristen sed kan en kort andakt "utsjungning" hållas i sjukhusets kapell, på inrättningen eller i hemmet före den avlidne förs till bårhuset. Anhöriga kan be att församlingsprästen eller sjukhusteologen medverkar vid denna andakt.

Vid jordfästningar i Pedersöre kyrka, Johanneskapellet och Purmo kyrka hämtas kistan till bårhuset vanligen några dagar före begravningen och vid ankomsten till bårhuset hålls själaringning för den avlidne. De anhöriga kommer överens om detta med den begravningsbyrå som sköter transporten. Önskas själaringning vid någon annan tidpunkt kontaktas gravkontoret. I Esse församling hålls själaringning i regel vardagar kl. 10.00 och kontakt tas till kyrkvaktmästaren (Silvan tel. 0403 100 457) eller församlings-kansliet. I Esse kan en kort andakt hållas i kyrkan i samband med själaringningen.