Gravminnesmärke

Om graven är ny och ingen gravsten finns från tidigare sätter begravningsplatsens personal ett vitt träkors med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum vid graven några dagar efter begravningen.

Anskaffning av minnessten till graven brådskar inte. Minnesmärket kan vara av sten, natursten eller huggen sten, en stenplatta, ett metall- eller träkors, ett konstverk. Minnesmärket bör följa god kristen sed. Samfällighetens gravkontor kan ge närmare uppgifter vid behov.

Finns det ett gammalt gravminnesmärke, är detta alltid värt att spara. Det finns olika möjligheter att göra detta. Gravkontorets och gravgårdens personal hjälper gärna till med att hitta en bra lösning.