Jakobstads svenska församling


Jan-Gustav Björk

Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Anders Granvik

Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Bernice Haglund-Wikström

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Anna-Lena Lönnqvist

Ledare för barnverksamheten
Tjänstledig

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.Annette Tallgren

ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Frank Wikblad

Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.