Jakobstads svenska församling

 

Nedan finns kontaktuppgifter till personalen i Jakobstads svenska församling.


Jan-Gustav Björk

Kaplan

Ansvarsområde: Vuxenarbete och ungdomsarbete.


Jakob Edman

Kaplan

Ansvarsperson: Fokus.

Carina Enlund

Barnledare

Eftis


Anders Granvik

Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Bernice Haglund-Wikström

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.

Gun Hautamäki

Barnledare

Eftis

Eva Holm

Barnledare

Eftis


Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Camilla Lindvall

Barnledare

Eftis

Sara Löfs-Snellman

Diakon (i jobb 70%)

Samtal och själavård.
Ansvarig för missionsarbete samt personer med kognitiva funktionsvariationer.Irene Nylund

Barnledare (tjänstledig t.o.m. 4.6.2023)

Eftis


Charlotta Olsen

Barnledare

Eftis


Annette Tallgren

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Katarina Vestersund

Dagklubb, församlingsfadder

Mao Weifang

Barnledare

Eftis

Elisabeth Wester

Barnledare

Eftis