Jakobstads svenska församling


Jan-Gustav Björk

Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Anders Granvik

Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Bernice Haglund-Wikström

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.


Annette Tallgren

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten