Jakobstads svenska församling


Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.ledare för familjeverksamheten
0403100426

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.