Jakobstads svenska församling


Jan-Gustav Björk

Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.


Johanna Eklund

Tf församlingssekreterare

Anders Granvik

Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Bernice Haglund-Wikström

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.

Gun Hautamäki

Barnledare

Eftis

Eva Holm

Barnledare

Eftis


Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Camilla Lindvall

Barnledare

Eftis
Catrine Olsen

Barnledare

Eftis och dagklubbAnnette Tallgren

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Mao Weifang

Barnledare

Eftis

Elisabeth Wester

Barnledare

Eftis


Maggi Åhman

Barnledare

Eftis


Henrik Östman

Barnledare

Eftis