Jakobstads svenska församlingFörsamlingspastor 50% i Jakobstad, 50 % i Esse

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.


Barnledare
barnledare

Barnledare inom eftisverksamheten.


Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.
ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Tf studentungdomsteolog

Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.


Barnledare
Diakonissa

Ledare för U-klubben.