Jakobstads svenska församling

 

Nedan finns kontaktuppgifter till personalen i Jakobstads svenska församling.


Jan-Gustav Björk

Kaplan

Ansvarsområde: Vuxenarbete och ungdomsarbete.


Jakob Edman

Kaplan

Ansvarsperson: Fokus.

Carina Enlund

Barnledare

Eftis


Anders Granvik

Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Bernice Haglund-Wikström

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.

Gun Hautamäki

Barnledare

Eftis

Eva Holm

Barnledare

Eftis


Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Camilla Lindvall

Barnledare

Eftis

Elin Löf

Assistent

EftisIrene Nylund

Barnledare (tjänstledig t.o.m. 4.6.2023)

Eftis


Charlotta Olsen

Barnledare (tjänstledig t.o.m. 4.6.2023)

Eftis


Annette Tallgren

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Catrine Vallgren

Barnledare

Eftis


Mao Weifang

Barnledare

Eftis

Elisabeth Wester

Barnledare

Eftis