Jakobstads svenska församling


Församlingspastor 50% i Jakobstad, 50 % i Esse

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.
ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.