Protokoll från Centralregistrets direktionsmöte 16.11.2023

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning i pdf-format.Öppna länk i ny flik

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 24.11.2023 - 14.12.2023.
Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 23.11.2023

 

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning.

34 §
Anställning av byråsekreterare


En tillsvidaretjänst som byråsekreterare 100% har varit lediganslagen av direktionen för Kustens och Ålands centralregister. Kompetenskraven för en registersekreterare vid centralregistret är lämplig yrkesutbildning/examen eller utbildning/examen på institut/högskolenivå. God förmåga att betjäna kunder och bemöta människor värdesätts. Befintliga Kirdi rättigheter ses som en merit, liksom förmåga att läsa kyrkböcker.
Lönen bestäms enligt kravgrupp 501 och villkor enligt kollektivavtal, arbetsbeskrivning och övriga stadgor.
Av registersekreteraren krävs enligt språkstadgan god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift.
Den anställda ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av Elin Burman som enda sökande. Burman har Kirdi rättigheter och jobbar för tillfället på Kustens och Ålands centralregister i Vasa. Hon har den kompetens och kunnande som tjänsten förutsätter,


Direktörens beslutsförslag:
Elin Burman anställs fr.o.m 1.1.2024 som byråsekreterare med placeringsort Vasa. Ingen prövotid tillämpas.


Direktionens beslut:
Beslöts enligt förslag.

 

35 §
Anställning av 60% registersekreterare


En tillsvidaretjänst som registersekreterare 60% har varit lediganslagen av direktionen för Kustens och Ålands centralregister. Kompetenskraven för en registersekreterare vid centralregistret är lämplig yrkesutbildning/examen eller utbildning/examen på institut/högskolenivå. God förmåga att betjäna kunder och bemöta människor värdesätts. Befintliga Kirdi rättigheter ses som en merit, liksom förmåga att läsa kyrkböcker.
Lönen bestäms enligt kravgrupp 501 och villkor enligt kollektivavtal, arbetsbeskrivning och övriga stadgor.
Av registersekreteraren krävs enligt språkstadgan god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift.
Den anställda ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av Leila Hagström som enda sökande. Hagström har Kirdi rättigheter och jobbar för tillfället på Kustens och Ålands centralregister i Vasa. Hon har den utbildning, kompetens och kunnande som tjänsten förutsätter.


Direktörens beslutsförslag:
Leila Hagström anställs fr.o.m 1.1.2024 som 60% registersekreterare med placeringsort Vasa. Ingen prövotid tillämpas.


Direktionens beslut:
Beslöts enligt förslag.