Direktionen för Kustens och Ålands centralregisters protokoll 8.3.2024

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 23.3.2024 – 12.4.2024.

Det har publicerats på samfällighetens webbplats 22.3.2024.

 

 

Utdrag ur protokollet från direktionen för centralregistrets möte 8.3.2024 över ärenden med rätt till omprövning samt anvisningar för sökande av ändring. (pdf)Öppna länk i ny flik