Gemensamma kyrkorådets sammanträden 2023


Torsdag    19.1.2023 kl. 16.00
Torsdag    23.2.2023 kl. 16.00
Torsdag    30.3.2023 kl 16.00
Torsdag    27.4.2023 kl 16.00
(Torsdag   1.6.2023 kl. 16.00 reserv)    
Torsdag    15.6.2023 kl 16.00
Torsdag    31.8.2023 kl. 16.00
Torsdag    28.9.2023 kl. 16.00
Torsdag    26.10.2023 kl. 16.00
Torsdag    9.11.2023 kl 16.00
(Torsdag   23.11.2023 kl. 16.00 reserv)
Torsdag    14.12.2023 kl 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta, eftersom sammanträdena inte är offentliga.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden 2023

 

Torsdag 9.2.2023 kl. 19.00
Torsdag 1.6.2023 kl. 19.00
Torsdag 23.11.2023 kl. 19.00

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.