Gemensamma kyrkorådets sammanträden 2020

Torsdag 30.1.2020 kl 16.00
Torsdag 20.2.2020 kl 16.00
Torsdag 26.3.2020 kl 16.00
Onsdag 29.4.2020 kl 16.00
(Torsdag 14.5.2020) kl 16.00
Torsdag 28.5.2020 kl 16.00
Onsdag 17.6.2020 kl 16.00
Torsdag 27.8.2020 kl 16.00
Torsdag 1.10.2020 kl 16.00
Torsdag 29.10.2020 kl 16.00
Torsdag 26.11.2020 kl 16.00
Torsdag 17.12.2020 kl 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden 2020

 

Torsdag 14.5.2020 kl 19.00
Torsdag 26.11.2020 kl 19.00

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Tag kontakt

Kanslisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.