Gemensamma kyrkorådets sammanträden hösten 2021


Onsdag    25.8.2021 kl. 16.00
Torsdag    16.9.2021 kl. 16.00    
(Torsdag    30.09.2021 kl. 16.00 reserv)    
Torsdag    14.10.2021 kl. 16.00
Onsdag    10.11.2021 kl. 16.00
(Torsdag    25.11.2021 kl. 16.00 reserv)    
(Torsdag     9.12.2021 kl. 16.00 reserv)
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden hösten 2021

 

Torsdag 30.9.2021 kl. 19.00
Torsdag 25.11.2021 kl. 19.00
(Torsdag 9.12.2021 kl. 19.00 reserv)

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.