Gemensamma kyrkorådets sammanträden 2019

Onsdag 30.1.2019 kl 16.00

Onsdag 20.2.2018 kl 16.00

Onsdag 20.3.2019 kl 16.00

Torsdag 25.4.2019 kl 16.00

Onsdag 22.5.2019 kl 16.00

Onsdag 12.6.2015 kl 16.00

Onsdag 28.8.2019 kl 16.00

Onsdag 25.9.2019 kl 16.00

Onsdag 30.10.2019 kl 16.00

Onsdag 11.12.2019 kl 16.00

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden 2019

 

Onsdag 31.1.2019 kl 19.00

Onsdag 8.5.2019 kl 19.00

 

Onsdag 25.9.2019 kl 19.00

Onsdag 30.10.2019 kl 19.00

Torsdag 11.12.2019 kl 19.00

 

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Kanslisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.