Gemensamma kyrkorådets sammanträden 2024

Torsdag 25.1.2024 kl. 16.00
Torsdag 22.2.2024 kl. 16.00
Torsdag 21.3.2024 kl. 16.00
Torsdag 25.4.2024 kl. 16.00
Torsdag 16.5.2024 kl. 16.00
Torsdag 13.6.2024 kl. 16.00
Torsdag 29.8.2024 kl. 16.00
Torsdag 26.9.2024 kl. 16.00
Torsdag 31.10.2024 kl. 16.00
Torsdag 28.11.2024 kl. 16.00
Torsdag 12.12.2024 kl. 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta, eftersom sammanträdena inte är offentliga.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden 2024


Torsdag 16.5.2024 kl. 19.00
Torsdag 13.6.2024 kl. 19.00 (reserv)
Torsdag 28.11.2024 kl. 19.00
Torsdag 12.12.2024 kl. 19.00 (reserv)

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat.
 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.