Gravskötsel

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras på gravkontoret för 1, 5 eller 10 år.

Prisuppgifter fås även från gravkontoret.

Skötselpriser från och med 1.1.2024.

Här kan ni begära offert på gravskötsel. Klicka på länken och fyll i frågeformuläret.Öppna länk i ny flik

Begonia
Begonia

KUNGÖRELSE

Gravinventering vid Jakobstads nya begravningsplats har påbörjats 25.8.2022. Avdelningarna 1-8 skall inventeras och uppmaning om att ta kontakt till gravkontoret sätts ut vid graven. Arbetet påbörjas med gravar med gravrätt för 25 år som har utgått. 

vid frågor, kontakta gravkontoret, tel: 0403100403

 

Tag kontakt

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad