Hindersprövning

Innan ni kan gifta er skall ni ansöka om hindersprövning. Ni kan ansöka om hindersprövning vid Församlingarnas Centralregister

Alla par som ämnar ingå äktenskap genomgår hindersprövning. Det gör man för att se till att det inte finns något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade vigs. Hinder är till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

  • De förlovade ska tillsammans ansöka om hindersprövning hos den församling där de förlovade eller den ena av dem är medlem, eller hos magistraten.
  • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
  • Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning.
  • När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från centralregistret eller få det hemskickat per post till angiven adress.
  • Intyget är i kraft i fyra månader.
  • Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Man kan initiera hindersprövningen genom att tillsammans besöka centralregistret för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning. Man kan också be om hindersprövning via e-tjänst eller per post.

Begäran om hindersprövning via e-tjänsten

Hindersprövningen kan också göras vid Magistraten.

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel, kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

Val av efternamn

Lagstiftningen beträffande för-och efternamn förnyades i början av år 2019. De som ska gifta sig har nu fler valmöjligheter beträffande val av efternamn eller efternamnskombination:

  1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
  2. Makarna tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, som båda makarna stavar exakt likadant.
  3. Makarna kommer överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination. Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken ska dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.
  4. En av makarna tar ett av efternamnen i sin makas/makes efternamnskombination som sitt efternamn.

Som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination kan makarna välja ett efternamn som en av makarna har när hindersprövning begärs eller som någondera av makarna senast har haft som ogift. Däremot kan den nya makan/maken inte ta ett efternamn som den andra fått vid ett tidigare äktenskap.

Val av efternamn i samband med vigsel ska anmälas redan i samband med hindersprövningen.

Ytterligare information och exempel hittar du här:

Kustens och Ålands centralregister (from 1.1.2020)

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret är beläget strax utanför centrum i Jakobstad på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-16.
 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Beställ ämbetsbevis på nätet