Hindersprövning

Innan ni kan gifta er skall ni ansöka om hindersprövning. Ni kan ansöka om hindersprövning vid Församlingarnas Centralregister

Alla par som ämnar ingå äktenskap genomgår hindersprövning. Det gör man för att se till att det inte finns något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade vigs. Hinder är till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

  • De förlovade ska tillsammans ansöka om hindersprövning hos den församling där de förlovade eller den ena av dem är medlem, eller hos magistraten.
  • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
  • Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning.
  • När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från centralregistret eller få det hemskickat per post till angiven adress.
  • Intyget är i kraft i fyra månader.
  • Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Man kan initiera hindersprövningen genom att tillsammans besöka centralregistret för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning. Man kan också be om hindersprövning via e-tjänst eller per post.

Begäran om hindersprövning via e-tjänsten

Hindersprövningen kan också göras vid magistraten i Jakobstad.

Kustens och Ålands centralregister (from 1.1.2020)

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret är beläget strax utanför centrum i Jakobstad på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-16.
 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Beställ ämbetsbevis på nätet