Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet består fr.o.m. 1.1.2020 av tre evangelisk-lutherska församlingar, två svenskspråkiga och en finskspråkig. Församlingarna är Jakobstads svenska och Pedersöre församling och Pietarsaaren suomalainen seurakunta. De svenska församlingarna hör till Borgå stift och finska församlingen till Lappo stift. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga.

Kyrkliga samfällighetens uppgift är att sköta fastigheter, begravningsplatser samt ekonomi- och personalförvaltning. Samfälligheten ansvarar också för sjukhussjälavården, familjerådgivningen, medlemsregisterärenden och IT-tjänsterna.

Kyrkskatteprocenten 1,8 %.

Medlemsantal

Antalet närvarande medlemmarna i församlingarna var 31.12.2022 totalt 21710 personer.

Jakobstads svenska församling   8385

Pietarsaaren suomalainen srk     4505

Pedersöre församling                  8820