Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet består av fem evangelisk-lutherska församlingar, fyra svenskspråkiga och en finskspråkig. Församlingarna är Jakobstads svenska, Pedersöre, Esse, Purmo och Pietarsaaren suomalainen. De svenska församlingarna hör till Borgå stift och finska församlingen till Lappo stift. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga.

Kyrkliga samfällighetens uppgift är att sköta fastigheter, begravningsplatser samt ekonomi- och personalförvaltning. Samfälligheten ansvarar också för sjukhussjälavården, familjerådgivningen, folkbokföringen och IT-tjänsterna.

Kyrkskatteprocenten 1,8 %.

Medlemsantal

Medlemsantalet var 31.12.2018 totalt 22 964.

Jakobstads svenska församling    8953

Pietarsaaren suomalainen srk      4989

Pedersöre församling                     5033

Esse församling                               2882

Purmo församling                           1107