Direktionen för sjukhussjälavårdens protokoll 27.2.2024

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 23.3.2024 – 12.4.2024.

Det har publicerats på samfällighetens webbplats 22.3.2024.

Inga ärenden med rätt till omprövning.

 

Anvisningar för sökande av ändring. (pdf)Öppna länk i ny flik