Begravningar

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har hand om Jakobstads begravningsplats, Pedersöre begravningsplats, Esse begravningsplats och Purmo begravningsplats.

Kontakta gravkontoret för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel

Kontakta församlingens kansliÖppna länk i ny flik för att komma överens om

  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Församlingskansliet underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.

Mera information och råd om begravningar hittar du under begravningsinformationÖppna länk i ny flik.

Gravkontor

På gravkontoret finns kartor över de gravgårdar som sköts av kyrkliga samfälligheten. Här förs ett register över alla som är begravda på dessa gravgårdar. Ur registret framgår bl.a. den avlidnas personuppgifter, gravplatsen, gravdjup och datum för gravläggningen.

Gravkontorets och gravgårdens personal tar hand om en del av förberedelserna inför en gravläggning. Anhöriga kan välja en ny grav eller så väljs en ledig plats i en tidigare inlöst familjegrav för gravläggningen. Personalen ansvarar för att graven öppnas före begravningen och fylls efteråt.

Anhöriga får gärna komma på besök till gravkontoret, men man kan också ta kontakt per telefon.

På gravkontoret kan gravskötsel beställas. Det går bra att beställa per telefon eller e-post.

Skyddsängel

Tag kontakt

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad