Sjukhusprästerna och sjukhussjälavården


Catharina Englund

Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Annica Smeds

Sjukhusdiakon
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
050 591 4729
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad