Sjukhussjälavården


Ann-Mari Audas-Willman

Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
Kållbyvägen 7
68600 Jakobstad

Catharina Englund

Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Kållbyvägen 7, avdelning B3
68600 Jakobstad