Sjukhusprästerna och sjukhussjälavården


Catharina Englund

Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Hanna Niemi

Sjukhuspräst
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad