Sjukhussjälavården


Catharina Englund

Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Kållbyvägen 7, avdelning B3
68600 Jakobstad