Sjukhusprästerna och sjukhussjälavården


Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Sjukhusdiakon
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
050 591 4729
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad