Sjukhussjälavården


Catharina Englund

Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Eva Ilmoni

Sjukhusteolog
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
Bottenviksvägen 1, ingång H, vån 3
68600 Jakobstad

Ansvarsområden: B1,B3, Björkbacka, Folkhälsan Östanlid, Maya