Pedersöre församling


Leif Backström

Fastighetsarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Gerd Björklund

Gemensamma kyrkofullmäktige

Mats Björklund

Gemensamma kyrkofullmäktige

Barbro Cederberg

Husmor, Esse
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Monica Cederberg

Vikarierande församlingssekreterare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Fredrik Djupsjöbacka

Gemensamma kyrkofullmäktige

Åsa Eklund

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Maria Emet

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Marit Enqvist

Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Petter Eriksson

Församlingsrådet

Roger Eriksson

Organisationskommissionen

Mariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Camilla Grankulla

Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Kaj Granlund

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Therese Granvik

Församlingsrådet

Susanne Gunell

Församlingsrådet

Carina Häggblad-Åman

Husmor, Purmo
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Hans Häggblom

Kaplan, semester till 30.4.2021
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Sandra Häggblom

Församlingsrådet

Britt-Marie Härmälä

Husmor, Kyrkostrand
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Britt-Marie Knuts

Församlingsrådet

Cecilia Kung

Diakoniarbetare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Mikael Lasén

Församlingsrådet

Birgitta Lind

Gemensamma kyrkofullmäktige

Josefina Mård

Barnledare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Krister Mård

Församlingsrådet

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Bengt Norrlin

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Gun-Maj Näse

Församlingsrådet

Diana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Tomas Portin

Kaplan
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Bill Ravall

Kantor (tjänstledig tills vidare)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Riitta Sandbacka

Församlingsrådet

Lena Sandberg

Församlingssekreterare (tjänstledig 1.1-31.12 2021)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Annika Snellman

Ledare för barnverksamheten
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Dennis Svenfelt

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Anders Värnström

Församlingsrådet


Joanna Öhland

Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

tf kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Charles Östman

Organisationskommissionen

Henrik Östman

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD