Pedersöre församling


Mia Anderssén-Löf

Kyrkoherde (tjänstledig t.o.m. 17.1.2023)
Essevägen 254
68820 Esse

Leif Backström

Fastighetsarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Barbro Cederberg

Husmor, Esse
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Ida Edman

t.f församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Åsa Eklund

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Maria Emet

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Mariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Camilla Grankulla

Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Britt-Marie Härmälä

Husmor, Kyrkostrand
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Cecilia Kung

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Thomas Lund

Kyrkvaktmästare
Essevägen 254
68820 Esse


Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Bengt Norrlin

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Diana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Tomas Portin

tf kyrkoherde 6.8.2022-17.1.2023
Essevägen 254
68820 ESSE

Lars-Johan Sandvik

tf kaplan 1-30.9.2022

Annika Snellman

Ledare för verksamheten inom barn och familj
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Joanna Öhland

Församlingspedagog (tjänstledig)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Henrik Östman

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD