Kontaktuppgifter till personalen i Pedersöre församling

 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till personalen som arbetar i Pedersöre församling.


Daniel Björk

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Rebecka Björk

tf. församlingspedagog 15.8.2023-31.7.2024
Essevägen 254
68820 ESSE

Barbro Cederberg

Husmor, Esse
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Åsa Eklund

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Maria Emet

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Mariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent, barnledare i Esse dagklubbar och familjeklubb
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jenny Granholm

Ansvarig för familjeklubben i Lepplax

Camilla Grankulla

Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Britt-Marie Härmälä

Husmor, Kyrkostrand
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Tuomo A. Komulainen

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Cecilia Kung

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Utbildad själavårdare


Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

José Lindkvist

Civiltjänstgörare


Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Bengt Norrlin

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Bodil Nybacka

Barnledare i Bennäs och Kållby dagklubb, familjeklubben i Bennäs

Johanna Nyman

Församlingssekreterare

Kansliet i Kyrkostrands församlingshem öppet måndagar och fredagar kl. 8.30-12.00.
Kansliet i Esse församlingshem öppet onsdagar kl. 8.30-12.00.


Diana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Tomas Portin

kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Annika Snellman

Ledare för verksamheten inom barn och familj (tjänstledig 1.8.2023 - 31.7.2024)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Nikolina Sundkvist

barnledare (tjänstledig)

Jimmy Österbacka

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Henrik Östman

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD