Pedersöre församling


Fastighetsarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs. Tisdagar och fredagar i dagklubben i Lepplax bykyrka. Onsdagar i familjeklubben i Sandsund.


Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Husmor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Lepplax bykyrka. Tisdag och fredag i Sandsund dagklubb i Bulderbackagården


Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

2018-2019: Måndag och torsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och fredag i dagklubben i Kållby församlingssal. Onsdagar i familjeklubben i Kyrkhemmet i Bennäs


Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad