Pedersöre församlingLeif Backström

Fastighetsarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Barbro Cederberg

Husmor, Esse
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Åsa Eklund

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Maria Emet

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Mariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Camilla Grankulla

Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Carina Häggblad-Åman

Husmor, Purmo
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Britt-Marie Härmälä

Husmor, Kyrkostrand
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Cecilia Kung

Diakoniarbetare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Josefina Mård

Barnledare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Bengt Norrlin

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Diana Pandey

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Bill Ravall

Kantor (tjänstledig tills vidare)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Lena Sandberg

Församlingssekreterare (tjänstledig 1.1.2021-31.12 2022)

Annika Snellman

Ledare för verksamheten inom barn och familj
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Joanna Öhland

Församlingspedagog (tjänstledig 1.9.2021-31.5.2022)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar

Henrik Östman

Kantor (tjänstledig t.o.m. 31.7.2022)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD