Församlingen hjälper i sorgearbetet

Sorgegrupper ordnas kontinuerligt och de anhöriga kontaktas. Men man kan också själv ta kontakt till den egna församlingens kansli för att få tid till ett personligt samtal.

 

Litteratur

Störst är kärleken                                            Anja Porio

Smärtan behöver ord                                     Red. Ulrika Hamilton

Sommarlandet – En berättelse om hopp    Eyvind Skeie

Leva vidare                                                       Verbum, antologi

Bönbok för sörjande                                       berab. Caroline Krook

Om Sorgen                                                        Caroline Krook

Till samma port                                                Irja Kilpeläinen

Sorgen och Glädjen                                          Westberg, Granger E

- om vägen genom sorgen