Vi säljer

Här publicerar vi sådant som bjuds ut till försäljning.

 

Vi använder bland annat nätauktionstjänsten Kiertonet för att sälja lösöre.