Sjukhussjälavården

Sjukhusprästerna finns till för dig:

  • om du är patient, anhörig eller anställd på sjukhus
  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du önskar att man ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
  • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
  • då du sörjer

 

Sjukhusprästerna

  • är präster i evangelisk-lutherska kyrkan
  • har tystnadplikt
  • är specialutbildade

 

Catharina Englund, Ledande sjukhuspräst, vardagar 9-16, tfn 040 3100493.

Ann-Mari Audas-Willman, sjukhuspräst, ti-to, tfn 040 3100489.

 

Andakter på sjukhuset

 

Tisdagar: kl 10.30 på avd B3

Varannan tisdag: kl 16.30 på H2

Onsdagar: kl 13.00 Musikmeditation Vuxen psykiatriska dagavdelningen

 

 

Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Sjukhussjälavården i Jakobstad 40 år 1978-2018

Tag kontakt

Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Kållbyvägen 7, avdelning B3
68600 Jakobstad
Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
Kållbyvägen 7
68600 Jakobstad