Sjukhussjälavården

Sjukhusprästerna finns till för dig:

  • om du är patient, anhörig eller anställd på sjukhus
  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du önskar att man ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
  • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
  • då du sörjer

 

Sjukhusprästerna

  • är präster i evangelisk-lutherska kyrkan
  • har tystnadplikt
  • är specialutbildade

 

Catharina Englund, vardagar 9-16, tfn 040 3100493.

Eva Ilmoni, måndag-onsdag, tfn 040 310 0489

 

Andakter på sjukhuset

Tisdagar: kl. 10 musikstund, Psykiatrisk dagavdelning

Tisdagar: kl 12.15 på avd B3

Varannan tisdag: kl 18.00 på H2

 

 

 

Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Sjukhussjälavården i Jakobstad 40 år 1978-2018

Tag kontakt

Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad
Sjukhusteolog
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
Bottenviksvägen 1, ingång H, vån 3
68600 Jakobstad

Ansvarsområden: B1,B3, Björkbacka, Folkhälsan Östanlid, Maya