Sjukhussjälavården

Sjukhusprästerna finns till för dig:

  • om du är patient, anhörig eller anställd på sjukhus
  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du önskar att man ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
  • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
  • då du sörjer

 

Sjukhusprästerna

  • är präster i evangelisk-lutherska kyrkan
  • har tystnadplikt
  • är specialutbildade

Under rådande förhållanden hålls inga gemensamma andakter på sjukhusets avdelningar, men sjukhusprästerna håller samtal, bön och enskilda andakter med patienterna. Allt sker i nära samarbete med avdelningarnas personal.

För anhöriga kan det kännas svårt att inte få besöka sina närstående som ligger på sjukhus. Det brukar ofta lätta  när man får dela oron med någon. Sjukhusprästerna kan nås per telefon enligt följande:

Catharina Englund, vardagar 9-16, tfn 040 3100493. Avdelning H2, B1, B2

Annica Smeds, måndagar och tisdagar  kl 9-16, samt varannan onsdag tfn 040 310 0489. Avdelning B3. 

Andakter på sjukhuset

Tisdagar: kl 12.15 på avd 8, kl 13.00 på avd 7

Varannan tisdag: kl 18.00 på avd 2

Varannan onsdag: kl 14.30 på stödboendet Maya

 

Församlingar och kristna föreningar håller andakter:
Varannan onsdag: kl 18.00 på avd 2
Varannan torsdag: kl 17.30 på avd 8, kl 18.00 på avd 7

Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Känner du dig ensam på sjukhuset och vill tala med någon? Be personalen kontakta sjukhusprästen.
Sjukhussjälavården i Jakobstad 40 år 1978-2018

Tag kontakt

Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad
Sjukhusdiakon
Pedersörenejdens församlingar
Församlingsarbetets specialtjänster
050 591 4729
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad