Gravskötsel

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras för 1, 5 eller 10 år. Prisuppgifter fås från gravkontoret.