Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. Grävningskostnader och en avgift för återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

Om minnesstund hålls i någon av samfällighetens samlingslokaler uppbärs avgift för duktvätt och timersättning för serveringspersonal.  

Om den avlidne inte var medlem i den evangelisk lutherska kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen samt för användning av kapell eller kyrka.

 

Avgifter från 1.1.2019

Kistgravutrymme                                                                                     200 €

Kistgravutrymme (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)            265 €

Gravplats, urna                                                                                         65 €

Gravplats, urna (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)                 90 €

Gravplats i minneslund                                                                            30 €

Gravplats i minneslund (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)    40 €

Kistgravutrymme (2), frontman + maka/make                                       0 €

Sockelsten                                                                                             80 €/m

Gravöppning/fyllning                                                         220,00 – 260,00 €

Gravöppning/fyllning, urna                                                                      50 €

Gravens iståndsättning efter begravningen                        50 € + timdeb

Hyra, kapell eller kyrka (ej medlem i ev.luth.kyrkan)                 220-280 €

Hyra, församlingshem/kyrkhem (ej medlem i

ev.luth. kyrkan),  moms. ingår                                                    250 – 310 €

Duktvätt, moms ingår                                                                  ca 50 - 90 €

Serveringspersonal (moms ingår)

- timlön                                                                                      24,00 €/timme

- timlön, helg och lördag efter kl. 18                                     48,00 €/timme