Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. Grävningskostnader och en avgift för återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

Om minnesstund hålls i någon av samfällighetens samlingslokaler uppbärs avgift för duktvätt och timersättning för serveringspersonal.  

Om den avlidne inte var medlem i den evangelisk lutherska kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen samt för användning av kapell eller kyrka.

Avgifter från 1.1.2023

Kistgravutrymme  230 €

Kistgravutrymme (den avlidna ej skriven i Jakobstad eller Pedersöre)  300 €

Kistgravutrymme (2), frontveteran + maka/make: 0 €

Gravplats, urna 70 €

Gravplats, urna (den avlidna ej skriven i Jakobstad eller Pedersöre) 100 €

Minneslund  40 €

Minneslund (den avlidna inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)  55 €

Namnplatta till minneslunden  40 €

 

Gravöppning/fyllning, kista   

1,50 meter djup:  300,00 €

 2,0 meter djup:  350,00 €

Gravöppning/fyllning, urna  50 €

Kistgravens iordningställande  80 € + eventuell timdebitering                    

 

Hyra för kyrkor, kapell och Johanneskapellet

(jordfästningar då den avlidna ej medlem i ev. luth. kyrkan), moms ingår i priset      

på vardagar   230 €

på söndagar och helgdagar  300 €

Esse gravkapell, Purmo gravkapell och Marie kapell  150 €

(ej uppvärmda utrymmen)

 

Hyra för församlingshem, kyrkhem, mer info under serveringsbokningar

(den avlidna ej medlem i ev.luth. kyrkan), moms ingår  260 – 420 €