Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. Grävningskostnader och en avgift för återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

Om minnesstund hålls i någon av samfällighetens samlingslokaler uppbärs avgift för duktvätt och timersättning för serveringspersonal.  

Om den avlidne inte var medlem i den evangelisk lutherska kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen samt för användning av kapell eller kyrka.

 

Avgifter från 1.1.2022

Kistgravutrymme                                                                                     220 €

Kistgravutrymme (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)            290 €

Gravplats, urna                                                                                         70 €

Gravplats, urna (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)                100 €

Gravplats i minneslund                                                                            40 €

Gravplats i minneslund (inte skriven i Jakobstad eller Pedersöre)    55 €

Kistgravutrymme (2), frontman + maka/make                                       0 €

Sockelsten                                                                                             80 €/m

Gravöppning/fyllning                                                         275,00 – 325,00 €

Gravöppning/fyllning, urna                                                                      50 €

Gravens iståndsättning efter begravningen                        70 € + timdeb

Hyra, kapell eller kyrka (ej medlem i ev.luth.kyrkan)                 230-300 €

Hyra, församlingshem/kyrkhem (ej medlem i

ev.luth. kyrkan),  moms. ingår                                                    260 – 420 €