Faktureringsadress

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets (FO-nummer 0209259-4) faktureringsadress från och med 11.10.2021.

Förmedlaren av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets fakturor är Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI.

Observera att endast fakturor ska skickas till faktureringsadressen. Adressen kan inte användas för leverans av varor, reklamförsändelser etc. 


Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet omfattar också Pedersöre församling, Jakobstads svenska församling och Pietarsaaren suomalainen seurakunta. Vi har en gemensam faktureringsadress.

Fakturamottagare: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Adress på fakturor: 
Kyrkans servicecentral/
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
003702092594
PB 5018
02066 DOCUSCAN

Nätfakturaadress: 003702092594

Nätfakturaoperatör: Telia Finland Abp
Förmedlarkod: 003703575029


E-postadress: kkr.pl5018@xbs-salo.com 

Endast fakturor tas emot till faktureringsadressen för pappersfakturor. Eventuell annan post, såsom separata bilagor, förmedlas inte vidare. Pappersfakturor som skickats med felaktiga, gamla eller bristfälliga faktureringsadresser beaktas inte efter 15.11.2021.


Faktureringsanvisningar 

Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen. 

Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Vi ber er observera att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild både när nätfakturor och pappersfakturor sänds. Om det är fråga om en pappersfaktura och det inte finns någon officiell faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt att behandla fakturan i skanningscentralen. 

    
Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en tjänst där man upprättar och skickar fakturor elektroniskt, om fakturaavsändaren inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten på webbplatsen https://evl.fi/plus/forvaltning-och-ekonomi/centralforvaltningens-ekonomi/kyrkans-servicecentralÖppna länk i ny flik.

Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaaliÖppna länk i ny flik. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen på adressen https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-kayttoohjeetÖppna länk i ny flik.

    
Mer information   

Om ni har frågor som gäller fakturor kan ni ta kontakt per e-post pedersorenejdens@evl.fi eller telefon 040 310 0400. 

 

Med samarbetshälsningar

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet