Arbetsformer

Hur arbetar familjerådgivningen?

- Vi erbjuder hjälp i form av samtal och terapi till enskilda, par och familjer i svåra situationer som vid livskriser, separationer, svek och identitetskriser.

- Vi ger kunskap och färdigheter i att leva i äktenskap och familj genom föreläsningar och genom att ordna kurser om parrelationen.

- Vi ger arbetshandledning både till enskilda och arbetslag.

- Vi ordnar grupper för dem som separerat och som önskar bearbeta sin separation.

- Vi vill i alla sammanhang inspirera till en fördjupad syn på relationen mellan man och kvinna, människa och människa.

 

Människosyn

På familjerådgivningen utgår vi från

- En positiv/realistisk tro på mänskans förmåga att mogna och växa och respekt för mänskans ansvar för sitt liv.

- En fokusering på hur de nära relationerna formar oss (på gott och ont) och får oss att mogna.

- En övertygelse om att varje människa i sitt inre och sin erfarenhet har de resurser hon behöver för att kunna bära ansvar för sina nära relationer.

En insikt om att vi inte kan ta bort smärtan över ofullkomligheten, men att vi för det mesta kan lära oss att hantera både smärtan och ofullkomligheten så att livet blir meningsfullt.

 

 

Vision

Familjerådgivningsbyråns vision beskriver både verksamhetens målsättning och dess viktigaste drivkrafter.

- I familjen finns våra mest betydelsefulla relationer och där gör vi grundläggande erfarenheter som formar både vår identitet, vår tro och vår livssyn.

- Familjerådgivningsarbetet är kyrkans sätt att samarbeta med andra krafter i samhället för att stöda familjen.

- Familjerådgivningsbyrån stöder därför människor i deras försök att bygga upp varaktiga, sunda och levande närrelationer så att de kan leva och växa och klara av kriser.

- Drivkraften är en jordnära vision om kärleksrelationens unika karaktär och dess helighet. Visionen innefattar både den enskilda människans och människorelationens unika värde, och den villkorslösa nåd som praktiseras både med och utan ord.

- Tillitens, förlåtelsens och upprättelsens krafter är ständigt verksamma där människor möts.