Ämbetsbetyg och släktutredningar

Kustens och Ålands centralregister (fr.o.m 6.10.2020). Ytterdörrarna är stängda i Vasa under oktober månad. Telefonväxeln stängd pga skolning  ti 20.10 kl 10-12, ons 28.10 kl 9-11, ons 4.11 kl 8.30-14 och to 5.11 kl 8.30-14.

Kundbetjäningen på servicepunkterna är öppen vardagar 9-15.

Besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummer 0403100490 (Jakobstad),  0408687189 (Vasa) och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
  • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är: Bergö, Jakobstads svenska,  Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby, Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby, Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot och Solf, Vasa svenska och Vörå församlingar
  • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Korsholms svenska, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen och Replot församlingar beställs ännu via församlingen.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Beställ ämbetsbevis på nätet

*********

Kungörelse om gamla gravar på Esse begravningsplats avdelning 3

Läsa mera här


Ann-Kristin Burman

Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA

Päivi Kjellman

Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Tom Levlin

Direktör för centralregistret
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Sig-Britt Nabb

Byråföreståndare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA

Ann-Charlotte Niemistö

Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA

Matti Tikka

Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad