Minnesstund

Efter gravläggningen (efter jordfästningen vid kremering) kan man samlas till en minnesstund. För detta ändamål kan församlingens utrymmen användas. Den kan även hållas i den avlidnes eller någon anhörigs hem eller i något annat lämpligt samlingsutrymme. Under minnesstunden kan ett fotografi av den avlidne vara framlagt. Blommor och ljus kan ställas bredvid.

Prästen och kantorn deltar gärna i minnesstunden om de anhöriga så önskar. Minnesstundens program kan bestämmas tillsammans med prästen. Det blir mera personligt om psalmer och andliga sånger som är omtyckta inom familjen tas med. Lämpligt sång- och musikprogram kan också framföras av de anhöriga eller någon annan som kontaktats. Någon av de närmast anhöriga, vännerna eller arbetskamraterna kan minnas den avlidne med några korta minnesord. Minnesadresserna läses av en på förhand vidtalad person. Om det kommit rikligt med minnesadresser, kan det räcka med att ett tack framförs från de anhörigas sida. Vid minnesstundens slut kan någon av de anhöriga tacka de närvarande för deltagande.

Själva minnesstunden föregås vanligen av kaffeservering (inom en del familjer är matservering tradition). Om minnesstunden ordnas i församlingens lokaliteter sköter husmor de praktiska arrangemangen i enlighet med de anhörigas önskemål. Därför är det bra att genast kontakta husmor då minnesstund med servering är bokad.