Ledamöter och personliga suppleanter i gemensamma kyrkorådet perioden 2023-2024

 

Ordinarie (Suppleant)

Tom Smeds (Monica Häyry-Korin)
Cecilia Åminne (Gunilla Nybäck)
Bjarne Kull (Bjarne Strengell)
Gun Enqvist (Niklas Storbacka)
Pentti Silvennoinen (Antero Varila)
Kari Koskela (Vesa Suvanto)
Pirkko Hautamäki (Riitta Pehkonen)
Ove Snellman (Anders Södö)
Fredrik Djupsjöbacka (Mats Källman)
Sara Lassfolk (Carola Löf)
Susanne Gunell (Ann-Marie Lillmåns)

Domkapitlet i Borgå stift har utsett kyrkoherde Lotta Endtbacka till ordförande för gemensamma kyrkorådet för perioden 2023-2024. 

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.