Ledamöter och personliga suppleanter i gemensamma kyrkorådet perioden 2021-2022

 

Ordinarie                                                Suppleant

Tom Smeds, viceordf.                          Cecilia Åminne
Monika Grägg                                       Gunilla Nybäck
Tom Gädda                                           Krister Snellman
Ann-Sofi Storbjörk                               Bjarne Kull
Sauli Isokoski                                        Pirkko Hautamäki
Kari Koskela                                          Ritva Karhula
Iina-Kaisa Rasmus                                Pentti Silvennoinen
Gerd Björklund                                     Mats Björklund
Charles Östman                                    Sara Lassfolk
Ann-Marie Lillmåns                              Birgitta Lind
Fredrik Djupsjöbacka                           Mats Källman

Borgå domkapitel har utsett Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund till ordförande för gemensamma kyrkorådet för åren 2021-2022

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.