Ämbetsbetyg och släktutredningar

Kustens och Ålands centralregister (fr.o.m 16.9.2021). Personliga besök sker med tidsbeställning och användning av ansiktsmask. 

Betjäningen på servicepunkterna är öppen må-ti, to-fre 9-15, ons 10-15. Beställningar via telefon tas emot må-to, 9-11.30 och 12-15. 

Telefonnummer för beställningar är 040 759 1204. Elektroniska beställningar görs via länken nedan.

Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Eventuella besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummern ovan och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
  • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. Personalen betjänar dig varje vardag kl 9-13. 
  • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är(inom parentes tidigare förs): Agricola svenska(Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors), Bergö, Borgå svenska domkyrko-, Ekenäsnejdens svenska (Bromarv, Ekenäs, Snappertuna, Tenala), Jakobstads svenska, Kimitoöns (Kimito, Dragsfjärd, Hitis, Västanfjärd), Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska(Kristinestad, Lappfjärd, Sideby, Tjöck) , Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby(Nedervetil, Terjärv), Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby(Jeppo, Munsala), Närpes, (Pörtom, Övermark), Pedersöre(Esse, Purmo), Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot, Sibbo svenska, Solf, Vasa svenska(Wasa) och Vörå(Maxmo, Oravais) församlingar
  • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Kristiinankaupungin suomalainen och Sibbo svenska församlingar beställs ännu via församlingen.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Borgå på tfn 0408 687 190 eller crkr@evl.fi

 

Den evangelisk-lutherska kyrkan har öppnat en e-tjänst där privatpersoner på ett datasäkert sätt kan beställa ämbetsbetyg(leverbetyg) och släkutredning gällande en avliden person. 

Beställ ämbetsbevis on-line via suomi.fi

 

Företag och organisationer med FO-nummer gör en beställning genom att man fyller i nedanstående webblankett. Privatpersoner kan inte använda sig av detta beställningssätt efter 17.02.2021.

Beställ ämbetsbevis via webblankett

*********

 

Det finns två typer av ämbetsbetyg.

I ett ämbetsbetyg med personuppgifter antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs. Observera: Om det på en färsk släktutredning är markerat ”lever” behöver personen inte ett separat Lever-intyg.

 

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. En släktutrednings handläggningstid är normalt 2 veckor.  

Släktutredningar görs på basis av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker

Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tagit i bruk ett medlemsregister som är gemensamt för hela kyrkan. I medlemsregistret finns uppgifter om församlingsmedlemmens anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar). De här uppgifterna motsvarar informationen i befolkningsregistret.

Församlingarna var medlemmarnas officiella folkbokföringsmyndighet fram till 1.10.1999. Sedan dess har församlingarnas medlemsregister regelbundet uppdaterats via befolkningsdatasystemet.

Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller tillsvidare inte täckande uppgifter om gamla händelser, utan de uppgifterna finns fortfarande i församlingens gamla kyrkböcker. I praktiken innebär det här att

  • för bouppteckning beställer man en släktutredning över den avlidna i den församling som den avlidna var medlem i vid sin död
  • församlingen där personen senast var skriven ger ett ämbetsbetyg som täcker den avlidnas familjeuppgifter fram till 1.10.1999
  • utöver den församling där personen senast har varit skriven behöver inga skilda intyg beställas från andra församlingar som den avlidna eventuellt har varit medlem i efter 1.10.1999
  • för perioden före 1.10.1999 beställs ämbetsbetyg för den avlidna retroaktivt från de församlingar eller andra register där den avlidna har varit bokförd sedan han/hon fyllde 15 år.

 

 

Avgifter för ämbetsbetyg och släktutredningar hittas här

 

Tag kontakt

Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Byråföreståndare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Direktör för centralregistret
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad