Bokslut och verksamhetsberättelse

I Kyrkoordningen, kapitel 15 § 5 stadgas att ett bokslut över budgetåret ska upprättas före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Efter revisionen förs det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

Bokslut 2022Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2021Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2020Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2019Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2018Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2017Öppna länk i ny flik

Verksamhetsberättelse och bokslut år 2016Öppna länk i ny flik

Balansbok, verksamhetsberättelse och bokslut år 2015Öppna länk i ny flik