Vaktmästare

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kyrkvaktmästarna och vaktmästarna som sköter kyrkans fastigheter i Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.


Jakobstads församlingscentrum

Vaktmästardejour
Fastighetstjänster Vaktmästeri

Kyrkostrands församlingshem

Vaktmästardejour
Vaktmästeri Fastighetstjänster

Anders Granvik

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Jakobstads kyrka, Kyrkogatan 3
68600 Jakobstad

Kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, vikarie för vaktmästaren vid Jakobstads Församlingscentrum.


Thomas Kronholm

Fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Bo Norrbäck

Församlingsmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo

Elin Nylund

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri
Vasavägen 118
68600 Jakobstad

Marko Palander

Vaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Vaktmästare vid Jakobstads Församlingscentrum, vikarierar som kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet.


Tommi Salmi

Fastighetsarbetare på gravgården
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Maarit Sauna-aho

Ledande husmor
Husmorstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Eevaliisa Sepponen

Städare/kökshjälp
Husmorstjänster Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobsad

Tony Storrank

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Pedersöre kyrka, Vasavägen
 

Jukka Yli-Saari

Fastighetsarbetare på begravningsplatsen
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads begravningsplats
 

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.