Vaktmästare

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kyrkvaktmästarna och vaktmästarna som sköter kyrkans fastigheter i Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.


Leif Backström

Fastighetsarbetare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 118
68600 Jakobstad

Vaktmästare vid flera fastigheter bl.a. Kyrkostrands församlingshem, Pedersöre kyrka och Merilä


Jakobstads församlingscentrum

Vaktmästardejour
Fastighetstjänster Vaktmästeri

Kyrkostrands församlingshem

Vaktmästardejour
Vaktmästeri Fastighetstjänster

Anders Granvik

kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Jakobstads kyrka, Kyrkogatan 3
68600 Jakobstad

Kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, vikarie för vaktmästaren vid Jakobstads Församlingscentrum.

Henrik Gäddnäs

Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads gravgård
 

Thomas Kronholm

Tf fastighetschef
Pedersörenejdens församlingar
Fastighetstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Tillförordnad fastighetschef 1.1-31.12.2022


Thomas Lund

Kyrkvaktmästarvikarie
Pedersörenejdens församlingar
Begravningstjänster Fastighetstjänster

Thomas vikarierar kyrkvaktmästaren Lucas Österbacka 1.4-31.8.2022.

Vesa Luoma

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården


Bo Norrbäck

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo

Bengt Norrlin

Kyrkvaktmästare
Jakobstads svenska församling Pedersöre församling Pedersörenejdens församlingar Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Pedersöre kyrka, Vasavägen 118
68600 Jakobstad

Marko Palander

Vaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Vaktmästare vid Jakobstads Församlingscentrum, vikarierar som kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet.


Maarit Sauna-aho

Ledande husmor
Husmorstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Eevaliisa Sepponen

Städare/kökshjälp
Pedersörenejdens församlingar
Husmorstjänster Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobsad

Tony Storrank

Vaktmästarvikarie
Pedersörenejdens församlingar
Vaktmästeri
(040 868 6894)

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Jakobstads svenska församling Pedersöre församling Pedersörenejdens församlingar Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats. Tjänstledig 1.4-31.8.2022. Thomas Lund vikarierar.