Kontaktuppgifter

 

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Ebba Brahe Esplanaden 2

68600 Jakobstad

Tfn 040 310 0400 (växel)

 

Samfällighetens kontor finns i Jakobstads Församlingscentrum och är öppet mån-fre kl 8-16.

 

Postadress:

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
PB 34
68601 Jakobstad

 

Faktureringsadress

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Jakobstads svenska församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta och Pedersöre församling har ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2017.

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
++2018++
PB 378
00026 Basware

E-faktura

OVT-kod: 003702092594
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Fakturor per e-post skall skickas till e-postadressen: kyrkansservicecentral@bscs.basware.com.

Data somgodkänns som fakturans bilaga skall vara av dataform: .pdf. Pdf-filens namn får innehålla endast följande
tecken: [A-Z], [a-z], [0-9], [.], [ _ ]. 

Helst ser vi att ni övergår till e-fakturor för att underlätta hanteringen av fakturorna.

Tilläggsanvisningar om fakturering.

 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till samfällighetens personal. Du hittar dem också i balken till vänster enligt respektive uppgift. Församlingarnas personal hittar på församlingarnas sidor.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

A B C E F G H K L M N O P S T W Ö

A


IT-specialist
ADB-tjänster
Pargas

B


Kyrkvaktmästare
Pedersöre församling Pedersörenejdens församlingar
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.

Familjerådgivare, psykolog
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, arbetshandledning, medling i familjefrågor

Fastighetsarbetare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 118
68600 Jakobstad

Vaktmästare vid flera fastigheter bl.a. Kyrkostrands församlingshem, Pedersöre kyrka och Merilä

Ansvarig kock
Husmorstjänster Fastighetstjänster
040 310 0480 (Köket i Jakobstads Församlingscentrum)
Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.

Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Kanslisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

C


IT-specialist
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Husmor
Husmorstjänster
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

E


Ledande sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 438 5967
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad
Städare, köksbiträde
Husmorstjänster Fastighetstjänster

Städare vid flera olika fastigheter, bl.a. Bennäs kyrkhem och Kållby församlingssal

F


Bokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
 
Vaktmästardejour
Fastighetstjänster Vaktmästeri
Kök och städning
Husmorstjänster
Vaktmästardejour
Vaktmästeri Fastighetstjänster

G


Kock, städare, husmorsvikarie
Husmorstjänster
kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Jakobstads kyrka, Kyrkogatan 3
68600 Jakobstad

Kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, vikarie för vaktmästaren vid Jakobstads Församlingscentrum.

Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads gravgård
 

H


Husmor
Husmorstjänster
Purmo kyrkhem, Purmovägen 315
68930 Purmo
Husmor
Husmorstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

K


IT-specialist
ADB-tjänster
040 310 0467 Helpdesk
Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

L


Direktör för centralregistret
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Församlingsmästare
Begravningstjänster
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

M


IT-stödperson
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Husmor
Husmorstjänster Fastighetstjänster
Merilä verksamhetscentrum, Pörkenäsvägen 581
68620 Jakobstad

N


Byråföreståndare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Registersekreterare
Centralregister
Skolhusgatan 26-28
65100 VASA
Familjerådgivare, präst
Storgatan 14 C 4 vån
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, medling i familjefrågor

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo
Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Pedersöre kyrka, Vasavägen 118
68600 Jakobstad
Chef för Familjerådgivningen, familjerådgivare, psykoterapeut, sexualterapeut, präst
Storgatan 14 C 4 vån
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, arbetshandledning, medling i familjefrågor

Städare, köksbiträde
Husmorstjänster Fastighetstjänster

Städare vid flera olika fastigheter, bl.a. Vestanlidgården, Bonäs prästgård och Solkulla

O


Byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Löneräkning, info, växel, reskontra mm

P


Vaktmästare
Vaktmästeri Fastighetstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Vaktmästare vid Jakobstads Församlingscentrum, vikarierar som kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, fastighetschefens vikarie

S


Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledande husmor
Husmorstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Husmor
Husmorstjänster
Jakobstads Församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Arbetar i flera olika kök och fastigheter.

Sjukhuspräst
Församlingsarbetets specialtjänster
050 591 4729
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad
IT-stödperson
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
IT-specialist
ADB-tjänster
Familjerådgivare, psykoterapeut, handledare för sorgbearbetning, rådgivare för nyfamiljer
Storgatan 14 C 4 vån
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, sorgbearbetning, nyfamiljer, arbetshandledning (STOry), medling i familjefrågor

Dataadministrationschef
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

Församlingskansli
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

T


Byråsekreterare
Centralregister
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Städare, köksbiträde
Husmorstjänster Fastighetstjänster

W


Fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster

Ö


Städare, köksbiträde
Husmorstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Mottagningssekreterare på Familjerådgivningen
Ekonomi- och administrationstjänster Församlingsarbetets specialtjänster
Telefontid må - ons kl 8.30 - 11.30
Systemplanerare
ADB-tjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad