Lediga jobb

På den här sidan publiceras annonser om lediga jobb i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och i de församlingar som hör till samfälligheten.

 

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en person i tjänsteförhållande som 

KYRKVAKTMÄSTARE 

  

Den huvudsakliga arbetsplatsen är Esse men vaktmästaren tjänstgör också vid andra fastigheter inom samfälligheten. Därför behöver du ha körkort och tillgång till bil.  

Den vi söker ska vara en församlingstillvänd person som har yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet.   

Till arbetsuppgifterna som kyrkvaktmästare hör att förbereda för, och närvara vid förrättningar och evenemang i kyrkan samt att sköta om renhållningen av kyrkan. Att ansvara för skötseln av yttre områden vid kyrka, församlingshem, begravningsplats och prästgård och att sköta om fastighetsteknik och övervakning av nämnda fastigheter. Att sköta om gravsättningar och skötselgravar och att sommartid fungera som arbetsledare för sommaranställda. Till arbetet hör också att vara i beredskap och att kunna arbeta tre helger av fyra.   

Kyrkvaktmästaren ska ha god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda finska i tal. Språkkunskaperna ska påvisas med språkintyg eller betyg i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).   

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.   

Tjänsten tillträds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 403 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor.

Ansökningstiden går ut 2.10.2019 kl. 16.00. Ansökan riktas till gemensamma kyrkorådet och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad, e-post pedersorenejdens@evl.fi. Märk kuvertet ”Esse kyrkvaktmästare”. Ansökningshandlingarna returneras inte. Eventuella intervjuer hålls 8.10.2019.  

Ytterligare information om tjänsten fås av fastighetschef Daniel Wikström, tfn 040 310 0402. 

Jakobstad 11.9.2019 

Gemensamma kyrkorådet