Lediga jobb

På den här sidan publiceras annonser om lediga jobb i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och i de församlingar som hör till samfälligheten.

Kustens och Ålands centralregister söker en 

 
Registersekreterare till centralregistret
 
i tillfälligt tjänsteförhållande 6 månader med möjlighet till förlängning.
 
Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att: 
Föra register över församlingarnas medlemmar
Göra registreringar i kyrkans medlemsregisterprogram Kirjuri
Betjäna både enskilda, banker, juristbyråer m.fl. genom att utfärda ämbetsbevis, göra släktutredningar och göra hindersprövningar
Att samarbeta med församlingar, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och andra myndigheter
 
Den som väljs till tjänsten får handledning i arbetsuppgifterna och lämplig fortbildning. Registersekreteraren ingår i ett arbetsteam på fem personer vid verksamhetspunkten i Vasa kyrkliga samfällighet, Skolhusgatan 26-28, 65100 VASA
 
Kompetenskraven för en registersekreterare vid centralregistret är lämplig yrkesutbildning/examen eller utbildning/examen på institut/högskolenivå, samt förvärvade yrkeskunskaper och arbetserfarenhet inom området. Vi värdesätter god förmåga att betjäna kunder och bemöta människor.
 
Av registersekreteraren krävs enligt språkstadgan god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift.
 
Tjänsteinnehavaren bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
 
Lönen bestäms enligt kravgrupp 501 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor. Det tillfälliga 6 månaders tjänsteförhållandet tillträds 3.2.2020 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds ska läkarintyg uppvisas.
 
Ansökningstiden går ut 24.1.2020 kl. 16.00. Ansökan med cv och intyg riktas adressen: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post: pedersorenejdens@evl.fi. Märke ”Ansökan registersekreterare”. Ansökningshandlingarna returneras inte.
 
Ytterligare information om tjänsten fås av direktören för centralregistret Erland Sundqvist 040 310 0492, erland.sundqvist@evl.fi.
 
Jakobstad 10.1.2020