Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut

På kyrkliga samfällighetens webbplats finns ett tillkännagivande om tidpunkten för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde samt ärendeförteckning och när det justerade protokollet är framlagt till påseende här på samfällighetens webbplats.

Mera information om gemensamma kyrkofullmäktiges beslut fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, tel. 040 3100 401, epost: diana.soderbacka@evl.fi.

 

Protokollet från gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 16.5.2024


Protokollet med besvärsanvisningar över gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 16.5.2024 hålls tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 19.6.2024 – 25.7.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 18.6.2024

Protokoll gemensamma kyrkofullmäktige 16.5.2024