Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut

På församlingarnas anslagstavlor finns ett tillkännagivande om tidpunkten för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde samt ärendeförteckning och när det justerade protokollet är framlagt till påseende i samfällighetens ekonomikontor i Jakobstads församlingscentrum,  Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Mera information om gemensamma kyrkofullmäktiges beslut fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, tel. 040 3100 401, epost: diana.soderbacka@evl.fi.