Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut

På kyrkliga samfällighetens webbplats finns ett tillkännagivande om tidpunkten för gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde samt ärendeförteckning och när det justerade protokollet är framlagt till påseende här på samfällighetens webbplats.

Mera information om gemensamma kyrkofullmäktiges beslut fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, tel. 040 3100 401, epost: diana.soderbacka@evl.fi.

 

Protokollet från gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 14.12.2023


Protokollet med besvärsanvisningar över gemensamma kyrkofullmäktiges beslut 14.12.2023 hålls tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 28.12.2023 – 2.2.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 27.12.2023.
 

Protokoll gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2023Öppna länk i ny flik

Besvärsanvisning gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2023Öppna länk i ny flik