Gravkontor och gravgårdspersonal


Marianne Bränn

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.


Henrik Gäddnäs

Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads gravgård
 

Vesa Luoma

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården


Bo Norrbäck

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo

Tommi Salmi

Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Pedersöre församling Pedersörenejdens församlingar Jakobstads svenska församling Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.