Gravkontor och gravgårdspersonal

 

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har hand om Jakobstads gravgård, Pedersöre gravgård, Esse gravgård och Purmo gravgård.

Kontakta gravkontoret för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel

Kontakta församlingens kansliÖppna länk i ny flik för att komma överens om

  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Församlingskansliet underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.

Mera information och råd om begravningar hittar du under begravningsinformationÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik.


Marianne Bränn

Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Betjänar på gravkontoret i ärenden som gäller gravar och gravskötsel.


Bo Norrbäck

Församlingsmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Henrik Norrbäck

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo

Tommi Salmi

Fastighetsarbetare på gravgården
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Jukka Yli-Saari

Fastighetsarbetare på begravningsplatsen
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads begravningsplats
 

Lucas Österbacka

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.