Gravkontor och gravgårdspersonal


Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Vikarierande kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Esse kyrka, Essevägen 240
68820 Esse

Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.


Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Jakobstads gravgård
 

byråsekreterare
Begravningstjänster

Församlingsmästare
Begravningstjänster
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården


Församlingsmästare
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Arbetsledare på gravgården

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster Fastighetstjänster
Purmo kyrka, Purmovägen 319
68930 Purmo

Fastighetsarbetare på gravgården
Begravningstjänster
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116
68600 Jakobstad