Begravningsplatser

Här hittar du Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets alla gravgårdar.

Kontakta gravkontoret för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel

Kontakta församlingens kansli för att komma överens om

  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Församlingskansliet underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.

Mera information och råd om begravningar hittar du under begravningsinformationÖppna länk i ny flik.