Invalda förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Gemensamma kyrkofullmäktige valde Rainer Karvonen till ordförande, Ulla Hellén till första viceordförande och Roger Eriksson till andra viceordförande för åren 2019-2020.

 

Jakobstads svenska församling

Monika Grägg
Tom Gädda
Carin Hagman

Hans Henricson

Anders Holmberg
Simon Holmstedt
Monica Häyry-Korin
Tommy Joensuu
Markus Karlsson
Rainer Karvonen
Bjarne Kull
Gunilla Nybäck
Tom Smeds
Cecilia Åminne


Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Esko Försti

Pirkko Hautamäki

Ulla Hellén

Sauli Isokoski

Ritva Karhula

Kari Koskela
Kaisa Koski

Iina-Kaisa Rasmus

Pentti Silvennoinen
 

Pedersöre församling

Roger Eriksson
Viola Flink

Börje Häggblom

Jonas Kackur

Sara Lassfolk

Martin Melin

Tomas Nyström

Jens Sundström

Charles Östman

Esse församling

Jonas Ahlvik
Fredrik Lassfolk
Ann-Marie Lillmåns
Birgitta Lind
Alf Snellman
Ove Snellman

Purmo församling

Fredrik Djupsjöbacka
Mats Källman
Rejd Nylund

Tag kontakt

Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.