Förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
 

Jakobstads svenska församling (15/16 sämjoval)

Ahlstrand Helena
Kull Bjarne
Strengell Bjarne
Enqvist Gun
Hellstrand Kurt
Henricson Hans
Wester Harald
Byggmästar Margit
Nyström Klas-Göran
Smeds Tom
Sundberg Tobias
Nybäck Gunilla
Häyry-Korin Monica
Storbacka Niklas
Åminne Cecilia


Pedersöre församling (16)

Ove Snellman
Roger Eriksson
Erik Johansson
André Mård
Fredrik Djupsjöbacka
Mats Lassfolk
Sara Lassfolk
Yvonne Sundström
Birgitta Lind
Tomas Nyström
Mats Källman
Ann-Marie Lillmåns
Alexandra Sundstedt
Martin Melin
Gerd Björklund
Börje Häggblom


Pietarsaaren suomalainen seurakunta (9)
Kari Koskela
Pentti Silvennoinen
Pirkko Hautamäki
Ritva Karhula
Marjukka Torche
Kenneth Huumarsalo
Juha Konttila
Sauli Isokoski
Ari Tarvula
 

Roger Eriksson, ordförande

Ritva Karhula, första viceordförande

Kurt Hellstrand, andra viceordförande

Från vänster: Tom Smeds, Lotta Endtbacka, Roger Eriksson, Ritva Karhula och Kurt Hellstrand.
Från vänster: Tom Smeds, Lotta Endtbacka, Roger Eriksson, Ritva Karhula och Kurt Hellstrand.

Tag kontakt

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Förvaltningsdirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.