Jakobstads svenska församlingProjektpräst

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.


Barnledare
barnledare

Barnledare inom eftisverksamheten.


Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.

ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.


Barnledare
Diakonissa

Ledare för U-klubben.