AVGIFTER OCH HYROR 1.4.2017

Hyra faktureras utomstående för användning av kyrkliga samfällighetens utrymmen.

 

Undantag och preciseringar:

Ingen hyra faktureras, när minnesstund hålls i kyrkliga samfällighetens utrymmen om den avlidna tillhör ev. luth. kyrkan. För kökspersonalens arbetstimmar debiteras ersättning. Om fastighetens dukar används faktureras en avgift för duktvätt. Hyra för kök tillämpas då endast köket hyrs, om man hyr t.ex. en sal ingår användning av köket i hyran för salen.

Pentryavgift faktureras när dopkaffe inte beställs av samfällighetens kökspersonal utan familjen ordnar detta själv och har tillgång till kök (pentry) och ett mindre utrymme för bjudningen:

Om familjen ordnar allt själv. Hämtar alla förnödenheter, kokar kaffe och dukar, diskar och grovstädar faktureras endast pentryavgiften för tillgång till kök, kaffeservis och lämpligt utrymme för dopkaffet.

 

Om familjen vill att samfällighetens personal sköter vissa delar, t.ex. dukar fram, kokar kaffe eller diskar, faktureras timersättning för de tjänster som önskas. Alla faktureras dock pentryavgiften, som berättigar till användningen av kök och kaffeservis samt ett lämpligt utrymme utgående från antalet gäster.

 

I de fall det inte på förhand överenskommits att samfällighetens personal skall ta hand om någon del av dopkaffet och t.ex. kärlen lämnas odiskade efteråt, faktureras för den arbetstid som åtgår till detta, dock minst en arbetstimme. Undantag gäller dop som familjen själva ordnar i Purmo kyrkhems pentrykök, i pentryavgiften ingår diskning för max 30 personer, eftersom det inte finns någon diskmaskin i pentryköket. Om deltagarantalet överskrids utförs diskningen för överstigande andel enligt timdebitering.

 

För övriga fester och tillställningar (andra än minnesstund och dop), t.ex. födelsedagsfest debiteras hyra.

När man hyr ett utrymme för bröllop får man tillgång till utrymmet dagen innan bröllopsfesten från kl 18 och utrymmet ska lämnas tillbaka i samma skick som när de togs i bruk på festdagen senast kl 24.00.

När det är fråga om samarbetsparter, välgörenhetsföreningar och -organisationer faktureras en lägre hyra, ifall en sådan finns. Om det är oklart hur ett visst tillfälle skall klassas, beslutar kyrkoherden.

För en körövning i ett församlingshem som pågår högst två timmar faktureras en avgift om 45 euro (inkl. moms). Tillgång till utrymmet kan beviljas om det inte behövs för någon församlingsverksamhet. Det är inte fråga om regelbundna körövningar en viss kväll varje vecka, utan enstaka övningar och t.ex. övningar för ett speciellt körprojekt. För körövning i kyrka i samband med konsert gäller hyra för kyrkor.

Om en anställd inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, ifall en sådan finns. Denna förmån gäller anställd samt maka/make och barn.

Om en förtroendevald inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, i fall en sådan finns. Denna förmån gäller under pågående mandatperiod förtroendevald (dock inte familjemedlemmar) i församlingsråd och underlydande direktioner, gemensamma kyrkofullmäktige samt gemensamma kyrkorådet och underlydande direktioner.

Städning ingår i hyresavgiften.

 

Intern hyra tillämpas inte, utan de kostnader för fastighetsförvaltningen som inte faktureras någon utomstående påförs församlingarna i bokslutet enligt beräknad användningsgrad.

 

AVGIFTER 1.4.2017

       

 

         

 

Timdebitering

       

 

Timdebitering för cateringtjänster, vardagar inkl. moms

24,00

(inkl. moms 14 %)

 

Lördagar efter 18.00 och söndagar/helgdagar + 100 %

     

 

Riktning av gravstenar och annat arbete med en grav, timdebitering

48,00

(Obs! 0 % moms)

 

(Arbete som gäller en grav berörs inte av mervärdesskatt)

     

 

         

 

         

 

Duktvätt

       

 

         

 

Bord

 

3,50

e/st (inkl. moms 24 %)

 

Serverings bord

 

9,50

e/st (inkl. moms 24 %)

 

Miniduk

 

1,00

e/st (inkl. moms 24 %)

 

         

 

HYROR

       

 

Obs! Alla hyror inkl. 24 % moms.

       

 

Användning av mindre utrymmen, sk. pentry-avgift

45

euro

 

 

     

Lägre hyresnivå, euro

Normal hyresnivå, euro

 

Församlingscenter, Jakobstad

       

 

Köket

   

60

95

 

Serveringsutrymme

   

140

230

 

Lilla salen     

   

90

140

 

Stora salen

   

155

250

 

Serveringutrymme + lilla salen

   

145

250

 

Serveringsutrymme + stora salen

   

190

310

 

Serveringsutr. + lilla salen + stora salen

   

250

410

 

Serveringsutr. + stora salarna + lilla salarna

   

390

660

 

A + A

   

40

65

 

b

   

15

25

 

B

   

15

25

 

Grupprum C (bredvid serveringsutr.)

   

30

45

 

Auditoriet

   

90

165

 

Bröllop i serveringsutrymmet/stora salen

     

450

 

         

 

Kyrkostrand församlingshem

       

 

Köket

   

60

95

 

Serveringutrymme

   

120

170

 

Lilla salen

   

100

160

 

Stora salen

   

155

250

 

Serveringsutrymme + lilla salen

   

155

250

 

Serveringsutrymme + stora salen

   

190

310

 

Bröllop, serveringsutr. + stora salen

     

450

 

         

 

Esse församlingshem

       

 

Köket

   

60

95

 

Förrum till köket

     

Pentryavgift

 

Salen

   

140

230

 

Dagklubbsutrymmen

   

80

125

 

Ungdomsutrymmen

   

80

125

 

Pentrykök

     

Pentryavgift

 

Bröllop

     

450

 

         

 

Purmo kyrkhem

       

 

Köket

   

60

95

 

Serveringutrymme

   

100

170

 

Bröllop

     

400

 

         

 

Purmo servicehus

   

35

55

 

Esse servicehus

   

35

55

 

         

 

Bennäs kyrkhem

       

 

Kök + serveringsutrymme

   

100

170

 

Konferensrum

   

35

55

 

Bröllop

     

280

 

         

 

Övriga utrymmen: Vestanlidgården, (Henriksborg)

     

 

Kök + serveringsutr. + salen

   

80

135

 

Bröllop

     

160

 

         

 

Merilä lägercenter

       

 

Övernattning:

       

 

Barn 4 – 12 år

   

15

17

 

Vuxna

   

18

21

 

Sängkläder (tvättavgift)

   

7

7

 

         

 

Hyror:

       

 

Bastubyggnad:

1 bastu

 

40

60

 

 

2 bastu

 

80

120

 

 

Brasrum

 

40

65

 

Huvudbyggnad:

Föreläsningssal

 

65

110

 

 

Matsal och föreläsningssal

130

210

 

 

Bröllop

   

450

 

         

 

Kyrkor och Johanneskapellet (jordfästningar, den avlidna

     

 

tillhör inte ev. luth. kyrkan)

       

 

på vardagar

     

220

 

på söndagar och helgdagar

     

280

 

         

 

Kyrkor (konserter mm.)

       

 

Ingen inträdesavgift:

     

 

under 4 timmar

   

150

 

4– 6 timmar

   

200

 

>6 timmar debiteras hyra 200 euro + 40 euro/timme

     

 

         

 

Inträdesavgift (programblad):

       

 

Grundavgift 200 euro + 40 euro/timme enligt

   

200

 

bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre

   

40

 

         

 

Hyra debiteras per timme även för den tid som går åt till övning.

     

 

I hyran ingår alltid städning av kyrkan.

       

 

I hyran av kyrkorna ingår vaktmästarens timantal enligt reserveringstid eller använd tid

 

om tillställningen räcker längre än reserverat.

             

Hyrorna gäller även lördagar, sön- och helgdagar.