Gravskötsel

 

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras på gravkontoret för 1, 5 eller 10 år.

Prisuppgifter fås från gravkontoret.

Skötselpriser fr.o.m. 1.3.2016

Tag kontakt

Birgitta Byggmästar
Kanslisekreterare
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Marianne Bränn
Chef för begravningsväsendet
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad