Gravkontor och gravgårdspersonal


Marianne Bränn
Chef för begravningsväsendet

Ekonomi- och administrationstjänster, Begravningstjänster
Begravning, Begravningsplatsarbete

040 310 0403
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Birgitta Byggmästar

Birgitta Byggmästar
Kanslisekreterare

Ekonomi- och administrationstjänster, Begravningstjänster
Begravning, Ekonomi och administration

040 310 0404
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JakobstadTomas Forsblom
Vikarierande kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0457
Esse kyrka, Essevägen 240, 68820 Esse
Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.Henrik Gäddnäs
Fastighetsarbetare på gravgården

Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter
040 310 0474Vesa Luoma
Församlingsmästare

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0472
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Arbetsledare på gravgårdenBo Norrbäck
Församlingsmästare

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter, Samarbetet på arbetsplatsen

040 310 0475
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad
Arbetsledare på gravgården


Henrik Norrbäck
Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0466
Purmo kyrka, Purmovägen 319, 68930 PurmoTommi Salmi
Fastighetsarbetare på gravgården

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete
040 310 0468
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad