Gemensamma kyrkorådets sammanträden våren 2018

 
Ons 31.1.2018 kl. 16.00
Ons 21.2.2018 kl. 16.00
Ons 21.3.2018 kl. 16.00
Ons 25.4.2018 kl. 16.00
Ons 23.5.2018 kl. 16.00
Ons 13.6.2018 kl. 16.00
Ons 29.8.2018 kl. 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de s om har invalts och en del ledande tjänstemän delta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden våren 2018

 

Onsdag 23.5.2018 kl 19.00

 

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Tag kontakt

Birgitta Byggmästar
Kanslisekreterare
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad