Gemensamma kyrkorådets sammanträden hösten 2017

 
Onsdag 23.8.2017 kl 16.00
Onsdag 20.9.2017 kl 16.00
Onsdag 25.10.2017 kl 16.00
Onsdag 22.11.2017 kl 16.00
Onsdag 29.11.2017 kl 16.00
 
Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. I gemensamma kyrkorådets sammanträden får endast de som har invalts och en del ledande tjänstemän delta.

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden hösten 2017

 

Onsdag 4.10.2017 kl 19.00 INHIBERAS!
Onsdag 29.11.2017 kl 19.00

 

Tidtabellen är preliminär och vid behov sammankallas extra sammanträden. Vanligen hålls sammanträdena i Jakobstads Församlingscentrum. Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla om man inte har beslutat något annat. 

Tag kontakt

Birgitta Byggmästar
Kanslisekreterare
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad