Lediga jobb

På den här sidan publiceras annonser om lediga jobb i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och i de församlingar som hör till samfälligheten.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en person i tjänsteförhållande som

KYRKVAKTMÄSTARE

Den huvudsakliga arbetsplatsen är Esse men vaktmästaren tjänstgör också vid andra fastigheter inom samfälligheten. Därför behöver du ha körkort och tillgång till bil.

Den vi söker ska vara en församlingstillvänd person som har yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet. 

Till arbetsuppgifterna som kyrkvaktmästare hör att förbereda för, och närvara vid förrättningar och evenemang i kyrkan samt att sköta om renhållningen av kyrkan. Att ansvara för skötseln av yttre områden vid kyrka, församlingshem, begravningsplats och prästgård och att sköta om fastighetsteknik och övervakning av nämnda fastigheter. Att sköta om gravsättningar och skötselgravar och att sommartid fungera som arbetsledare för sommaranställda. Till arbetet hör också att vara i beredskap och att kunna arbeta tre helger av fyra.

Kyrkvaktmästaren ska ha god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda finska i tal. Språkkunskaperna ska påvisas med språkintyg eller betyg i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten tillträds 1.2.2019 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 403 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor.

Ansökningstiden går ut 15.11.2018 kl. 16.00. Ansökan riktas till gemensamma kyrkorådet och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad, e-post pedersorenejdens@evl.fi. Märk kuvertet ”Esse kyrkvaktmästare”. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ytterligare information om tjänsten fås av fastighetschef Daniel Wikström, tfn 040 310 0402.

Jakobstad 25.10.2018

Gemensamma kyrkorådet

********************************

 

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker två vikarier i arbetsavtalsförhållande som

KOCK/STÄDARE

Kocken/städaren ska ha yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och arbetserfarenhet.

Kocken/städaren planerar, tillreder och serverar mat- och kaffeportioner i samråd med övrig kökspersonal. Kocken/städaren deltar också i underhållsstädningen av utrymmena. Till arbetet hör också att arbeta kvällar och helger. Till kocken/städarens arbetsuppgifter hör också kundbetjäning.

Kocken ska ha god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i skrift alternativt god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda svenska i skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift.

Vikariatet är 6 månader och inleds enligt överenskommelse. Eventuellt kan vikariatet förlängas. Prövotiden är 3 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 303 och villkor enligt kollektivavtal, arbetsbeskrivning och övriga stadgor.

Ansökningstiderna går ut 16.11.2018 kl. 15.00. Ansökan riktas till förvaltningsdirektör Diana Söderbacka och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, PB 34, 68601 Jakobstad eller pedersorenejdens@evl.fi. Märk kuvertet ”Kock/städare”. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ytterligare information om arbetet fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, tfn 040 310 0401 eller av husmor Katja Siltamäki tfn 040 310 0481 eller av ledande husmor Maarit Sauna-aho tfn 040 310 0409 (på semester 1-11.11).

Jakobstad 1.11.2018

Förvaltningsdirektören