Pedersöre församling


Fastighetsarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Barnledare

Tisdagar och torsdagar i Lepplax bykyrka. Onsdagar och fredagar i Bulderbackagården


Kock, städare, husmorsvikarie
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Barnledare

Måndag och onsdag i dagklubb i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och torsdag i dagklubben i Lepplax bykyrka

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Husmor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Kyrkvaktmästare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

Måndag och onsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och torsdag i dagklubben i Kållby församlingssal


Församlingspedagog
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad