Sjukhusprästerna och sjukhussjälavården


Catharina Englund

Catharina Englund
Ledande sjukhuspräst

Församlingsarbetets specialtjänster
Anstalter och sjukhus

040 310 0493
050 438 5967
Bottenviksvägen 1, 68600 JakobstadAnn-Sofi Nylund

Ann-Sofi Nylund
Sjukhuspräst

Församlingsarbetets specialtjänster
Anstalter och sjukhus

040 310 0443
050 591 4729
Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad