Kontaktuppgifter

 

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Ebba Brahe Esplanden 2

68600 Jakobstad

Tfn 040 310 0400 (växel)

 

Samfällighetens kontor finns i Jakobstads Församlingscentrum och är öppet mån-fre kl 8-16.

 

Postadress:

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
PB 34
68601 Jakobstad

 

Faktureringsadress

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Jakobstads svenska församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta, Pedersöre församling, Esse församling och Purmo församling har ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2017.

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
++2018++
PB 378
00026 Basware

E-faktura

E-faktureringsadress, OVT-kod: 003702092594
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

 

 

Nedan hittar du kontaktuppgifter till samfällighetens personal. Du hittar dem också i balken till vänster enligt respektive uppgift. Församlingarnas personal hittar på församlingarnas sidor.

A B C E F G H K L M N O P R S T W Å Ö

A


Robert Andersson
IT-specialist

ADB-tjänster
040 310 0497


B


Nina Backman

Nina Backman
Familjerådgivare, psykolog

Familjer

040 310 0487
Storgatan 14 C vån 4, 68600 Jakobstad
Parrelationer, livskriser, arbetshandledning


Leif Backström
Fastighetsarbetare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter

040 310 0476
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 118, 68600 Jakobstad
Vaktmästare vid flera fastigheter bl.a. Kyrkostrands församlingshem, Pedersöre kyrka och Merilä


Maria Björk
Städare, köksbiträde

Husmorstjänster, Fastighetstjänster
Städare vid flera olika fastigheter, bl.a. Vestanlidgården, Bonäs prästgård och Solkulla


Ann-Sofie Björklund

Ann-Sofie Björklund
Ansvarig kock

Husmorstjänster, Fastighetstjänster

040 310 0480 (Köket i Jakobstads Församlingscentrum)


Gun Björnvik
Städare, köksbiträde

Husmorstjänster, Fastighetstjänster
Samarbetet på arbetsplatsen


Marianne Bränn
Chef för begravningsväsendet

Ekonomi- och administrationstjänster, Begravningstjänster
Begravning, Begravningsplatsarbete

040 310 0403
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Birgitta Byggmästar

Birgitta Byggmästar
Kanslisekreterare

Ekonomi- och administrationstjänster, Begravningstjänster
Begravning, Ekonomi och administration

040 310 0404
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


C


Andreas Cederberg
IT-specialist

ADB-tjänster

040 310 0467
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Barbro Cederberg
Husmor

Husmorstjänster
040 310 0458
Esse församlingshem, Essevägen 254, 68820 Esse


E


Catharina Englund

Catharina Englund
Ledande sjukhuspräst

Församlingsarbetets specialtjänster
Anstalter och sjukhus

040 310 0493
050 438 5967
Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad


Marit Enqvist
Städare, köksbiträde

Husmorstjänster, Fastighetstjänster
Städare vid flera olika fastigheter, bl.a. Bennäs kyrkhem och Kållby församlingssal


F


Annika Finskas

Annika Finskas
Bokförare

Ekonomi- och administrationstjänster
Ekonomi och administration

040 310 0406


Tomas Forsblom
Vikarierande kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0457
Esse kyrka, Essevägen 240, 68820 Esse
Vaktmästare vid Esse kyrka, Esse församlingshem och Esse begravningsplats.


Jakobstads församlingscentrum
Vaktmästardejour

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter
040 310 0470


Jakobstads församlingscentrums kök
Kök och städning

Husmorstjänster
040 310 0480


Kyrkostrands församlingshem
Vaktmästardejour

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter
040 310 0469


G


Camilla Grankulla
Kock, städare, husmorsvikarie

Husmorstjänster


Henrik Gäddnäs
Fastighetsarbetare på gravgården

Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter
040 310 0474


H


Carina Häggblad-Åman
Husmor

Husmorstjänster

040 310 0465
Purmo kyrkhem, Purmovägen 315, 68930 Purmo


Britt-Marie Härmälä
Husmor

Husmorstjänster

040 310 0482
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad


K


Rainer Karvonen
Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande


040 511 0630


Jari Kivioja
IT-specialist

ADB-tjänster
ADB

040 310 0467 Helpdesk


Päivi Kjellman

Päivi Kjellman
Byråsekreterare

Centralregister

040 310 0490
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


L


Lillemor Lillkåll

Lillemor Lillkåll
Löneräknare

Ekonomi- och administrationstjänster, Personaltjänster
Ekonomi och administration

040 310 0407
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Vesa Luoma
Församlingsmästare

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0472
Jakobstads gravgård, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Arbetsledare på gravgården


M


Kennet Markkula
IT-stödperson

ADB-tjänster
ADB

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Husmor Merilä
Husmor

Husmorstjänster, Fastighetstjänster

040 310 0483
Merilä verksamhetscentrum, Pörkenäsvägen 581, 68620 Jakobstad


N


Tia-Maria Nord

Tia-Maria Nord
Familjerådgivare, präst

Familjer

040 868 6899
Storgatan 14 C 4 vån, 68600 Jakobstad
Parrelationer, livskriser


Bo Norrbäck
Församlingsmästare

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter, Samarbetet på arbetsplatsen

040 310 0475
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad
Arbetsledare på gravgården


Henrik Norrbäck
Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Begravningstjänster, Fastighetstjänster
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0466
Purmo kyrka, Purmovägen 319, 68930 Purmo


Bengt Norrlin
Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter, Samarbetet på arbetsplatsen

040 310 0477
Pedersöre kyrka, Vasavägen 118, 68600 Jakobstad


Jan-Erik Nyberg

Jan-Erik Nyberg
Chef för Familjerådgivningen, familjerådgivare, psykoterapeut, sexualterapeut, präst

Familjer

040 310 0486
Storgatan 14 C 4 vån, 68600 Jakobstad


Ann-Sofi Nylund

Ann-Sofi Nylund
Sjukhuspräst

Församlingsarbetets specialtjänster
Anstalter och sjukhus

040 310 0443
050 591 4729
Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad


Catarina Nylund-Wentus
Vikarierande kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter

040 310 0427
Jakobstads kyrka, Kyrkogatan 3, 68600 Jakobstad
Kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, vikarie för vaktmästaren vid Jakobstads Församlingscentrum. Catarina Nylund-Wentus vikarierar ordinare kyrkvaktmästare Anders Granvik åtminstone till och med januari 2018.


O


Anne Ohls
Byråsekreterare

Ekonomi- och administrationstjänster
Ekonomi och administration

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Löneräkning, info, växel, reskontra mm


P


Marko Palander
Vaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter

040 310 0471
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Vaktmästare vid Jakobstads Församlingscentrum, vikarierar som kyrkvaktmästare vid Jakobstads kyrka och Johanneskapellet, fastighetschefens vikarie


R


Kenneth Roos
Vaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Fastigheter
040 310 0478
Bennäs kyrkhem, Vasavägen 12, 68910 Bennäs


S


Tommi Salmi
Fastighetsarbetare på gravgården

Begravningstjänster
Begravningsplatsarbete
040 310 0468
Pedersöre gravgård, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad


Maarit Sauna-aho
Ledande husmor

Husmorstjänster
Fastigheter

040 310 0409
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Katja Siltamäki
Husmor

Husmorstjänster

040 310 0481
Jakobstads Församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad
Arbetar i flera olika kök och fastigheter.


Nicklas Solin
Byråsekreterare

Centralregister

040 310 0490
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Hanne Sorvari
IT-specialist

ADB-tjänster
040 310 0428


Ulla Storbjörk
Byråsekreterare

Centralregister

040 310 0490
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Birgitta Strandberg-Rasmus

Birgitta Strandberg-Rasmus
Familjerådgivare, psykoterapeut, handledare för sorgbearbetning, rådgivare för nyfamiljer

Familjer

040 310 0488
Storgatan 14 C 4 vån, 68600 Jakobstad
Parrelationer, livskriser, sorgbearbetning, nyfamiljer, arbetshandledning


Erland Sundqvist
Dataadministrationschef

ADB-tjänster

040 310 0494
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Diana Söderbacka

Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör

Ekonomi- och administrationstjänster
Personalfrågor, Ekonomi och administration

040 310 0401
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Presentation

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.


Pietarsaaren suomalainen seurakunta
Församlingskansli


040 310 0430
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


T


Matti Tikka
Byråsekreterare

Centralregister

040 310 0490
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


W


Daniel Wikström

Daniel Wikström
Fastighetschef

Ekonomi- och administrationstjänster, Fastighetstjänster
Fastigheter

040 310 0402


Å


Bo-Göran Åstrand
Kyrkoherde, Direktör för centralregistret

Centralregister

040 310 0411
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Ö


Tuija Öhberg
Städare, köksbiträde

Husmorstjänster

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad


Rosita Östergård

Rosita Östergård
Mottagningssekreterare på Familjerådgivningen

Ekonomi- och administrationstjänster, Församlingsarbetets specialtjänster
Familjer, Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 310 0485
Telefontid må - ons kl 9 - 12


Kristian Öström
Systemplanerare

ADB-tjänster

040 310 0405
Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad