Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Protokoll från direktionen för Kustens IT

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning har publicerats på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden

21.12.2023 - 10.01.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 20.12.2023.

Besluten kan läsas här.

Erland Sundqvist
Dataadministrationschef
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

20.12.2023 13.01