Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Protokoll från direktionen för Centralregistret 8.3.2024

Protokoll från direktionen för Centralregistret 8.3.2024


Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning har publicerats på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden

23.3.2024-12.4.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 22.3.2024

Besluten kan läsas på den här webbsidan Gemensamma kyrkorådets protokoll - Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet (pedersorenejdensforsamlingar.fi)

Tom Levlin
Direktör för centralregistret
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

22.3.2024 16.51