Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Vi erbjuder möjlighet till samtal, när

  • du har svårigheter i parrelationen
  • du har problem i familjelivet
  • det gör ont att växa som människa
  • det finns konflikter mellan generationerna
  • du har frågor kring sexualitet och samliv
  • du behöver hjälp i kris och sorg
  • du behöver medling i familjefrågor

Vi erbjuder också arbetshandledning och föreläsningar.

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner. Ett samtal i förtroende gör det lättare att hitta egna lösningar.

Familjerådgivningen i coronatider

Nu kan vi igen möta våra klienter ansikte mot ansikte här på mottagningen. Det är fortfarande möjligt att samtala via videokontakt eller telefon, om klienten så önskar, eller om klienten eller en familjemedlem hör till riskgruppen.

Vi skakar fortsättningsvis inte hand. Vi tvättar händerna och kommer inte till mottagningen vid förkylningssymtom.

Så här kan du boka tid hos oss

Om du vill kontakta någon av familjerådgivarna direkt skriver du adressen i formen
fornamn.efternamn@evl.fi

Du hittar oss på

Storgatan 14 C, 4 vån i Jakobstad

På kommande:
En grupp för par i nyfamiljer

Vi betjänar hela Pedersöre prosteri dvs Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Besöken kostar inget för dig.

Vi har tystnadsplikt.

 

Vi finns här för att samtala med dig:

Jan-Erik Nyberg, chef
Nina Backman
Tia-Maria Nord
Lena Sandberg
Birgitta Strandberg-Rasmus
Rosita Östergård, mottagningssekreterare

Familjerådgivningen
YouTube-video