Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Vi erbjuder möjlighet till samtal, när

  • du har svårigheter i parrelationen
  • du har problem i familjelivet
  • det gör ont att växa som människa
  • det finns konflikter mellan generationerna
  • du har frågor kring sexualitet och samliv
  • du behöver hjälp i kris och sorg
  • du behöver medling i familjefrågor

Vi erbjuder också arbetshandledning och föreläsningar.

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner. Ett samtal i förtroende gör det lättare att hitta egna lösningar.

 

FAMILJERÅDGIVNING UNDER BEREDSKAPSLÄGE

Familjerådgivningens personal möter i nuläget sina klienter i första hand via videokontakt eller telefon och i andra hand ansikte mot ansikte. De tider som nu är inbokade för besök gäller tillsvidare. Personalen tar kontakt med klienten ifall mötet skall ske via video eller telefon. Besökarna informeras för att på bästa sätt skydda alla parter mot smitta, och förhindra spridning av smittan. På det här sättet försöker vi följa regeringens instruktioner och minimera den fysiska kontakten människor emellan.

 

Så här kan du boka tid hos oss

 

Om du vill kontakta någon av familjerådgivarna direkt skriver du adressen i formen
fornamn.efternamn@evl.fi

Du hittar oss på

Storgatan 14 C, 4 vån i Jakobstad

På kommande:
En grupp för par i nyfamiljer

Vi betjänar hela Pedersöre prosteri dvs Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Besöken kostar inget för dig.

Vi har tystnadsplikt.

 

Vi finns här för att samtala med dig:

Jan-Erik Nyberg, chef
Nina Backman
Tia-Maria Nord
Lena Sandberg
Birgitta Strandberg-Rasmus
Rosita Östergård, mottagningssekreterare

Familjerådgivningen
YouTube-video