Hyppää sisältöön

Arbetshandledning

Arbetshandledning ett sätt att främja arbetsförmågan, arbetsmotivationen och professionaliteten. Arbetshandledning är konfidentiell. 

Arbetshandledning betyder att utforska, utvärdera och utveckla det egna eller arbetsgruppens arbete under ledning av en utbildad handledare. Det innebär att tolka, analysera frågor  och fenomen som uppstår i arbete, arbetslag och organisationer. I arbetshandledning reflekterar och bearbetar klienten eller teamet sin relation och sina roller i arbetsgemenskapen.

Arbetshandledningen är dialog där klienten/ gruppen och arbetshandledaren lär av varandra. Arbetshandledningen stärker arbetsmotivation och hjälper att upprätthålla arbetsförmågan.

Arbetshandledningen är ett redskap för ledningen att upprätthålla och förkovra personalens professionalitet och skall alltid godkännas av förmannen.

Vi erbjuder arbetshandledning enskilt eller i grupp.

För arbetshandledning följer vi fasta priser fastställda av familjerådgivningens direktion.

En väg och grön skog.

Våra arbetshandledare

Familjerådgivare, psykoterapeut, handledare för sorgbearbetning, rådgivare för nyfamiljer
Storgatan 14 C 4 vån
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, sorgbearbetning, nyfamiljer, arbetshandledning (STOry), medling i familjefrågor

Familjerådgivare, psykolog
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, arbetshandledning, medling i familjefrågor